ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội!

  1. Giới thiệu về Ứng dụng

Ứng dụng tìm đường xe buýt Hà Nội, gọi tắt là “Tìm buýt”, được cung cấp bởi Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), có trụ sở tại số 5 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Tìm buýt là ứng dụng miễn phí dành cho người dùng thiết bị di động (điện thoại di động smartphone, Ipad, Tablet…) trên nền tảng hệ điều hành IOS, Android, với các tính năng chính: (1) Tư vấn chọn tuyến xe buýt; (2) Theo dõi xe sắp tới điểm dừng; (3) Tự động nhắc điểm xuống xe, chuyển tuyến; (4) Đăng ký làm thẻ vé tháng trực tuyến; (5) Cập nhật thay đổi hoạt động các tuyến xe buýt.

  2. Cập nhật

Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website: http://Timbuyt.vn và trên ứng dụng Tìm buýt bạn đã cài đặt. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

  3. Quyền sở hữu Ứng dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco.

  4. Sử dụng Ứng dụng của chúng tôi

Bằng việc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản sử dụng ứng dụng này. Đồng thời, bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi các dịch vụ được chúng tôi cung cấp qua Ứng dụng.

Bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") trước khi tiến hành cài đặt ứng dụng Tìm buýt ("Ứng dụng") (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco cung cấp để kết nối đến Ứng dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Không được sử dụng trái phép Ứng dụng của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Ứng dụng của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Ứng dụng của chúng tôi vào mục đích được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Ứng dụng của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Ứng dụng của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét nội dung, do vậy bạn đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

  5. Tài khoản đăng nhập

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải đăng nhập bằng số điện thoại cá nhân hoặc bằng tài khoản Facebook của bạn (“Tài khoản”), bạn cam kết rằng việc sử dụng Tài khoản phải tuân thủ các quy định của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin Tài khoản của bạn đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội:

- Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Ứng dụng Tìm buýt;

- Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba;

- Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);

- Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

- Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng, hoặc nội dung Ứng dụng;

- Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng;

- Sử dụng Ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

- Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

- Sử dụng hình ảnh đại diện (avatar) là logo Tìm buýt hoặc các hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục.

- Các hình thức vi phạm khác.

 Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung do mình chia sẻ và ý kiến, quan điểm đưa ra thảo luận trên Ứng dụng. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng tải.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào chúng tôi cho rằng vi phạm các quy định trên mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.

  6. Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận này, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/ hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

  7. Quyền Truy cập và Thu thập thông tin

Khi sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý, (2) Ghi dữ liệu của Ứng dụng lên thẻ nhớ, (3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn, (4) Lấy thông tin công khai trên tài khoản Facebook của bạn nếu bạn đăng ký sử dụng bằng tài khoản Facebook. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy, bạn thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.

Bạn đồng thời chấp nhận việc nhận tin nhắn truyền thông, quảng cáo các dịch vụ từ Official Account Tim buyt và Transerco.

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin sau của bạn:

  8. Liên Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua ứng dụng Tìm buýt hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  9. Liên lạc với chúng tôi

- Tổng đài CSKH Hanoibus –Transerco: 1900.1296

- Email: phongkhachhang@transerco.com.vn hoặc địa chỉ 32 Nguyễn Công Trứ, phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.